Income Statement (Jaarrekeningen) / Balance Sheet (Balans)

Year (Jaar)

2019

2020

2021

2022